Connect with us
Publicitate

Actualitate

Înscriere la grădiniță și creșă 2023-2024: calendarul oficial, procedură, acte necesare. Detalii pentru părinți

Publicat

Înscrieri la grădiniță 2023-2024: Ministerul Educației a stabilit calendarul înscrierilor la grădiniță. Părinții vor putea reînscrie copiii la grădiniță și creșă începând cu 6 iunie 2023, iar înscrierile pentru cei care nu au mers la grădiniță până acum vor începe în 15 iunie.

Ordinul de ministru privind înscrierile a fost publicat în Monitorul Oficial din 31 mai, potrivit edupedu.ro.

Calendar înscrieri – copii antepreșcolari și preșcolari – în anul școlar 2023—2024

(unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare)

6-14 iunie 2023: Etapa de reînscrieri

 • Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care   urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.
 • Pentru unitățile de învățământ care  au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi  reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru.
 • În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare.

14 iunie 2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri

Vezi Model declaratie raspundere gradinita 2023

15-30 iunie 2023– Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Etapa I are trei faze:

Faza 1, între 15-20 iunie 2023

 • Se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse

Faza a II-a, între 21-26 iunie 2023

 • Se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse

Faza a III-a, între 27 – 30 iunie 2023

 • Faza a III-a — se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care
  pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere.

30 iunie 2023 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

3-18 iulie 2023 Etapa a II-a din cadrul procesului de  înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Etapa a II-a are trei faze:

Faza 1, între 3 – 6 iulie 2023

 • se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse

Faza a II-a, între 7 – 12 iulie 2023

 • Se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse

Faza a III-a, între 13 – 18 iulie 2023

 • Se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra în evaluare, pe locurile rămase libere, în etapa de ajustări, la solicitarea părinților/reprezentanților legali.

18 iulie 2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

20-30 august 2023 – Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.

La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

 • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
 • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
 • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin (1^1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

31 august 2023, ora 14.00 – Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

8 septembrie 2023, ora 16 – Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2023 – 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.

Etapa reînscrierilor 6-14 iunie 2023

Potrivit metodologiei, reînscrierea este operațiunea prin care părinții solicită menținerea în aceeași unitate și în anul școlar următor a copiilor care au frecventat o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar în anul școlar curent.

Pentru solicitarea de reînscriere părintele/reprezentantul legal al copilului completează o cerere scrisă adresată conducerii unității de învățământ respective.

Dacă nu mai sunt locuri la creșă, copiii de 3 ani care ar trebui să fie grupa mare la creșă, pot fi înscriși la grupa mică la o grădiniță.

În cazul unui număr mai mare de copii de 3 ani decât numărul locurilor alocate prin planul de școlarizare pentru grupa mică de nivel preșcolar, cererile părinților/reprezentanților legali care solicită reînscrierea la unitatea de învățământ pe care aceștia au frecventat-o și în anul școlar anterior se procesează în ordinea descrescătoare a vârstei.

În limita capacității de școlarizare a unității de învățământ preuniversitar de stat cu grupe de nivel preșcolar și antepreșcolar, inspectoratele școlare pot aproba suplimentarea numărului de locuri/grupe mici de nivel preșcolar pentru reînscrierea copiilor de 3 ani.

Părinții/Reprezentanții legali ai copiilor care împlinesc 3 ani la începutul anului școlar și care nu sunt reînscriși în grupa mică la grădiniță pot depune dosarul de înscriere la o altă unitate de învățământ.

Copiii de 5-6 ani care îndeplinesc criteriile pentru înscrierea în învățământul primar dar fie nu s-au adaptat la regimul școlar al clasei pregătitoare fie nu au primit aviz favorabil al centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), ar putea reveni în anul școlar următor la grădinița pe care au frecventat-o pentru a se asigura continuitatea.

Înscrierea copiilor pentru prima oară la creșă sau grădiniță

Înscrierea este operațiunea prin care sunt înregistrați și admiși într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, copiii care urmează să frecventeze o unitate de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar în anul școlar următor, în baza unor criterii generale și specifice.

În cazul înscrierii la creșă sau grădiniță părintele are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.

Când se depune dosarul, părintele sau reprezentantul legal trebuie să aibă și actul de identitate propriu și certificatul de naștere al copilului, în original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de către membrul desemnat din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.

Copiii din grupa mare — nivel antepreșcolar (n. red adică cei care au 3 ani) care nu sunt reînscriși pentru că nu sunt suficiente locuri la această grupă de vârstă se pot înscrie la o altă unitate de învățământ.

Grupa mijlocie la grădiniță, unde se pot înscrie copii de 4-5 ani, obligatorie din toamnă

Numărul de locuri care se acordă, prin cifra de școlarizare, asigură, cu prioritate, înscrierea/reînscrierea tuturor copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare din învățământul preșcolar.

Copiii preșcolari cu vârste de 4 ani și 5 ani care trebuie să fie școlarizați în anul școlar pentru care se organizează înscrierea, dar care nu au fost înscriși sau nu au participat la cele
două etape de înscriere sunt distribuiți de comisia județeană/a municipiului București, cu respectarea interesului superior al copilului, a prevederilor prezentei metodologii-cadru și ținând cont de solicitările părinților/reprezentanților legali.

Consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare pot ajusta planul de școlarizare pentru a asigura accesul la educație, în grupa mare, respectiv în grupa mijlocie a învățământului preșcolar, al tuturor copiilor care împlinesc 4 ani și, respectiv, 5 ani în anul școlar pentru care se organizează procesul de înscriere.

Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul

Părinții copiilor cu vârste de la naștere la 3 ani pot solicita înscrierea copiilor lor la creșe.

Copiii cu vârste între 3 și 6 ani pot fi înscriși în grădinițe, prin depunerea unei cereri la unitatea de învățământ aleasă, pe locurile libere rămase după operațiunea de reînscrieri (23-30 mai).

Numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru nivelul preșcolar și/sau antepreșcolar, pe grupe de vârstă, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri în etapa de reînscrieri.

Începând cu anul școlar 2023 – 2024 au loc înscrieri în cadrul serviciilor de educație timpurie complementare. Copiii antepreşcolari şi preşcolari pot fi înscrişi în serviciile de educaţie timpurie complementare și în timpul anului şcolar, în situaţii deosebite (reîntoarcerea familiei din străinătate, lipsa locurilor în creșe și grădinițe în momentul în care mama urmează să reia serviciul sau începe serviciul, situații medicale care pot împiedica înscrierea copilului în cadrul serviciului de educație timpurie complementar în perioada stabilită prin calendarul înscrierii aprobat anual de Ministerul Educației).

Criterii de departajare pentru înscrierea la creșă

Criteriile generale de departajare pentru înscrierea la creșă, inclusiv pentru cele pentru care autoritatea publică locală are statutul de fondator și care au solicitat includerea ofertei de școlarizare în aplicația informatică utilizată pentru înscriere, sunt următoarele:

 • a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți la începutul anului școlar
 • b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere
 • c) ambii părinți ai copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului
 • d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi
 • e) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți
 • f) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
 • g) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă
 • h) părintele copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar).

Criterii de departajare pentru înscrierea la grădiniță

Criteriile generale de departajare:

 • a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar
 • b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere
 • c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi
 • d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți
 • e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
 • f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă
 • g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
 • h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criterii de departajare pentru creșe și grădinițe din cadrul serviciilor de educație timpurie complementare

Criteriile generale de departajare (grădiniță comunitară, ludotecă/grup de joacă):

a) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere

b) părintele copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și nu și-a putut înscrie copilul în vârstă de 3 – 6 ani la nici o unitate de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar din apropierea domiciliului – pentru serviciul tip grădiniță comunitară

c) existența unei dovezi privind solicitarea înscrierii copilului într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și a respingerii înscrierii acestuia ca urmare a lipsei de locuri – atât pentru serviciul tip grădiniță comunitară, cât și pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă

d) copilul are vârsta de până la 1 an sau vârsta cuprinsă între 3 – 4 ani și părinții/reprezentanții legali nu au făcut demersuri pentru înscrierea acestuia într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar – pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă.

Acte necesare pentru înscriere

la creșă, grădiniță sau la serviciul de educație timpurie complementar:

 • a) copie de pe certificatul de naștere al copilului
 • b) copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal
 • c) adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program
  prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar
 • d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere
 • e) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de
  învățământ
 • f) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

Înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la sediul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii copiilor. În cazul înscrierii la creșă sau grădiniță părintele are posibilitatea înregistrării a trei opțiuni în cererea-tip de înscriere.

În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise/depuse de către părinte.

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Eveniment

Hai cu B-ul! Cu prazul în buzunar, craiovenii au trecut prin FC Botoșani ca prin brânză. Universitatea Craiova-FC Botoșani: 5-1

Publicat

FC Botoșani a făcut astăzi încă un pas serios spre divizia secundă de fotbal din România după ce a fost învinsă de Universitatea Craiova într-un meci contând pentru runda a 11-a din Superliga de fotbal din România.

Universitatea Craiova începea meciul de pe stadionul “Ion Oblemenco” cu Popescu, Căpățână, Screciu, Silva, Bancu, Crețu, Mateiu, Houri, Danciu, Ivan, și Mitriță în timp ce Dan Alexa îi alinia la start pe Ducan, Benzar, Șeroni, Mutombo, Creț, Casap, Dican, Florescu, N’Goma, Ilic și Pinson.

Cu prazul în buzunar, craiovenii au trecut prin echipa Botoșaniului ca prin brânză și doar norocul a făcut ca echipa lui Valeriu Iftime să nu se întoarcă acasă învinsă iarăși cu un scor astronomic.

Primul gol al meciului a venit în minutul 10, când Danciu marchează simplu, cu latul, după o centrare excelentă a lui Mitriță.

În minutul 35 oltenii marchează din nou. Alex Crețu finalizează pasa filtrantă a lui Mitriță iar scorul devine 2-0.

Florescu are un moment de demnitate în minutul 39 și marchează pentru botoșăneni, însă golul său este doar gluma acestui meci.

După pauză, craiovenii mai mănâncă oleacă de praz și se înfing iar ca în brânză în echipa lui Dan Alexa. Markovic marchează din fața porții și le arată botoșănenilor cam cum arată dezastrul.

În minutul 89 Universitatea Craiova face din nou show în teren iar Roguljic duce scorul la 4-1.

Dar meciul nu se terminase.

În minutul 90 Markovic pasează pentru Mitriță de pe partea stângă, îl găsește pe acesta în fața porții, iar atacantul îndeplinește doar o formalitate și stabilește scorul final.

Universitatea Craiova învinge pe FC Botoșani cu scorul de 5-1, iar botoșănenii par tot mai pregătiți să intre în divizia secundă de fotbal din România.

Pe scurt, a fost o rușine de meci, o rușine de echipă și o rușine pentru Botoșani finanțată de Valeriu Iftime. FC Botoșani, “lanterna roșie” a campionatului, pare să nu se dezmintă și să confirme scandarea tribunelor “Hai cu B-ul”….

Citeste mai mult

Eveniment

Șofer cu permis de conducere FALS obținut cu 25000 de RUBLE, oprit în vamă de polițiștii de frontieră

Publicat

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au anunțat că au descoperit asupra unui bărbat, cu cetățenie R. Moldova, un permis de conducere cu însemnele autorităţilor din Rusia, care era fals.

În data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 23.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru a intra în ţară, la volanul unui autoturism înmatriculat în Cehia, un bărbat cu cetăţenie R. Moldova, în vârstă de 37 de ani.

La controlul de frontieră, asupra bărbatului a fost descoperit un permis de conducere cu însemnele autorităţilor din Rusia, care avea imprimate datele de identitate și fotografia acestuia.

Cu ocazia verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au stabilit că documentul în cauză nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a obținut permisul contra sumei de 25000 de ruble de la un concetățean care se presupune că ar fi fost instructor auto.

“Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale și conducerea unui autoturism fără a deține permis de conducere”, a transmis purtătorul de cuvânt al S.T.P.F. Botoșani, comisar şef de poliţie Răcnea Minodora.

Citeste mai mult

Eveniment

Autoturism declarat furat în Cehia oprit la Vama Stânca. Șoferul îl ducea în Republica Moldova

Publicat

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Stânca au anunțat astăzi că au descoperit la controlul de frontieră şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism fabricat în 2022, care a fost declarat furat din Cehia.

În data de 30 septembrie 2023, în jurul orei 19.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca- I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei,  un bărbat cu dublă cetățenie română și R. Moldova, în vârstă de 28 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Cehia.

Existând suspiciuni cu privire la situația juridică a mijlocului de transport, au fost efectuate verificări, în urma cărora s-a stabilit faptul că autoturismul în cauză figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare.

Cu privire la cele constatate, tânărul a declarat că autoturismul și documentele acestuia i-au fost înmânate de către proprietarul mașinii, pentru a se deplasa în Republica Moldova. Proprietarul i-a precizat că poate circula cu mașina în afara Uniunii Europene până pe data de 06.10.2023, când trebuie să fie înapoi la Praga.

“Întrucât autoturismul în valoare de 25.000 de euro figura în bazele de date ca bun căutat pentru confiscare, a fost reţinut în vederea continuării cercetărilor.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire”, a transmis purtătorul de cuvânt al S.T.P.F. Botoșani, comisar şef de poliţie Răcnea Minodora.

Citeste mai mult

Economie

Orașele din județul Botoșani, între cele 20 de orașe cu cele mai ieftine alimente din România

Publicat

Municipiile Botoșani și Dorohoi se află în primele 20 de orașe cu cele mai ieftine alimente din România. Municipiul Dorohoi se află pe locul 11 iar municipiul Botoșani pe locul 17 în topul orașelor cu cele mai ieftine alimente.

De cealaltă parte, Bucureștiul, Timișoara și Cluj – Napoca au cele mai mari prețuri la produsele alimentare din România.

Toate acestea au însă și salarii cu cel puțin 10.000 de lei mai mari ca în orașele din județul Botoșani.

Pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică la nivelul principalelor localități din țară, HotNews.ro a realizat o hartă și un top al orașelor în care alimentele sunt cele mai ieftine/scumpe.

Au fost luate în calcul mai multe alimente/produse de bază, respectiv: fasole boabe (uscată), cartofi, varză albă, țelină rădăcină, roșii, pâine, castraveți de câmp, carne de porc, morcovi, ulei, ceapă uscată, fasole păstăi, dovlecei, ardei gras, vinete, păstârnac, usturoi uscat, pepeni galbeni, pepeni verzi, caise, nuci, lapte proaspăt de vacă, ouă, miere de albine, brânză din lapte de oaie.

A fost calculat un index de preț valabil pentru vara acestui an, bazat pe datele INS privind prețurile la nivel de localitate.

Valoarea cea mai mare a indexului corespunde orașului în care se găsesc cele mai scumpe alimente. La polul opus se află orașele în care costul mediu al alimentelor este cel mai scăzut.

Mai jos, topul orașelor cu cele mai scumpe/ieftine alimente: (click pe imagine pentru a o mări)

Pe de altă parte, în aceeași perioadă din 2023, salariul mediu net în România se ridica la 850 euro, o creștere de 25% față de 2019 și chiar de 100% față de 2015, atunci când era în jur de 425 de euro net.

Județul Botoșani se clasa pe locul 32 din 40 din România, cu un salariu mediu net de 3.456 lei, însă cum 95% dintre salariații din județ sunt plătiți cu salariul minim pe economie, toate produsele alimentare luate în analiză nu mai sunt chiar atât de ieftine...

Iată și salariul minim în România, în 2023: Primele trei poziții în topul salariilor sunt ocupate de București (5.812 lei) și Cluj (5.378 lei), urmate de Timiș (4.850 lei) și Sibiu (4.562 lei), care au salarii medii cu peste 1000 de lei mai mari ca cele de la Botoșani.

La polul opus, cu cele mai mici venituri nete din România, sunt județele Vâlcea (3.330 lei), Caraș-Severin (3.298 lei), Vrancea (3.226 lei) și, așa cum am spus, Teleorman (3.095 lei), cu doar puțin sub cele din județul nostru.

Topul județelor, în funcție de salarii:

1. Bucuresti 5.812

2. Cluj 5.378

3. Timis 4.850

4. Sibiu 4.562

5. Ilfov 4.512

6. Iasi 4.263

7. Mures 4.054

8. Prahova 4.020

9. Gorj 4.008

10. Brasov 3.997

11. Arges 3.960

12. Alba 3.892

13. Olt 3.854

14. Dolj 3.814

15. Bacau 3.784

16. Constanta 3.783

17. Galati 3.783

18. Giurgiu 3.738

19. Arad 3.721

20. Salaj 3.654

21. Ialomita 3.566

22. Covasna 3.551

23. Mehedinti 3.538

24. Dambovita 3.531

25. Buzau 3.520

26. Satu Mare 3.510

27. Calarasi 3.496

28. Bistrita-Nasaud 3.464

29. Harghita 3.464

30. Maramures 3.464

31. Vaslui 3.460

32. Botosani 3.456

33. Braila 3.442

34. Bihor 3.431

35. Neamt 3.430

36. Hunedoara 3.378

37. Tulcea 3.337

38. Suceava 3.334

39. Valcea 3.330

40. Caras-Severin 3.298

41. Vrancea 3.226

42. Teleorman 3.095

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Trending