Connect with us
Publicitate

Eveniment

Cine nu mai beneficiază de reducerea vârstei de pensionare. Categoriile DEZAVANTAJATE de noua lege a pensiilor

Publicat

Publicitate

Noua lege a pensiilor dezavantajează anumite categorii de persoane, care ar avea dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare.

Acestea vor trebui să rămână în activitate câțiva ani, pentru a avea stagiu de cotizare contributiv realizat.

Vor fi situații când persoane care au lucrat în aceleași condiții de muncă vor fi tratate diferit, de la o lege la alta.

Este vorba despre comparația între Legea 263/2010 și Legea 360/2023.

Sunt vizate persoane din grupa 1 și 2, cele care au cumulată pensia cu salariul, cei cu pensia minimă sau pensii mici.

Într-o analiză a Casei de Pensii, a fost identificată situația în care persoane care au lucrat în condiții de muncă de grupa 1, 2, condiții deosebite de muncă și condiții speciale nu pot beneficia de pensie de limita de vârstă, pensie de limită de vârstă pentru reducerea vârstei standard.

Publicitate

Au fost luate în considerare prevederile art 46, 48, 51, 52, 56 din Legea 360/2023, care presupun realizarea stagiilor complete de cotizare contributive.

Motivul este că nu îndeplinesc condiția de a avea stagiu de cotizare contributiv realizat (Anexa 5 la Legea 360/2023).

Pensii 2024: de ce unele persoane nu vor putea beneficia de vârsta standard redusă

Publicitate

Până în 31 august 2024 (Legea 263/2010), o persoană se poate pensiona la limita de vârstă redusă datorită grupei.

O altă persoană, cu aceleași condiții, începând cu 1 septembrie 2024 (Legea 360/2023) nu se poate pensiona.

Va fi nevoită să aștepte câțiva ani, să-și întregească stagiul contributiv exact cu numărul de ani rezultați din:

armată,
facultate,
pensie de invaliditate,
spor de grupă.
Acestea, în cazul primei persoane, s-au luat în calcul.

De multe ori, vor ajunge să îndeplinească condițiile de vârstă standard de pensionare și nu vor putea beneficia de vârsta standard redusă, ca urmare a condițiilor de muncă în care au desfășurat activitate.

Pensii 2024: Exemplul 1 – pensie cu reducerea vârstei standard de pensionare

O persoană (femeie) solicită pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în data de 1 august 2024 conform Legii 263/2010.

Condițiile le îndeplinește de la vârsta de 56 ani si 6 luni, dar, fiind opțiune, poate solicita și ulterior.

Conform art. 55,  alin. 1 din Legea 263/2010, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare.

Stagiul complet de cotizare este perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Stagiul total de cotizare realizat în exemplul dat este de 34 ani, 6 luni. Este format din: Grupa 2, condiții deosebite, condiții normale, Facultate și spor grupă.

La data cererii îndeplinea cumulativ cele două condiții – de vârstă standard redusă și de stagiu complet de cotizare realizat (Legea 263/2010) de 34 ani, 6 luni. I s-a stabilit  dreptul la pensie pentru limita de vârstă cu data de 1 august 2024.

Dacă aceeași persoană sau coleg de muncă ar depune cererea cu data 1 septembrie 2024, nu va îndeplini condițiile pentru a obține o pensie pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.

Chiar dacă condiția de vârstă standard redusă va fi îndeplinită. Nu va avea îndeplinite condițiile din art. 48, alin 1 din Legea 360/2023 – nu are realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 34 ani, 6 luni.

Această condiție o îndeplinește peste 8 ani, 10 luni, când are deja vârsta standard realizată.

Pensii 2024: Exemplul 2 – pensie cu reducerea vârstei standard de pensionare

O persoană (bărbat) solicită pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în data de 1 martie 2024 conform Legii 263/2010

Conform art. 55, alin. 1 din Legea 263/2010, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare.

Stagiul complet de cotizare este perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Stagiul total de cotizare realizat în exemplul dat este de 35 ani format din: grupa 2, condiții normale, armata și spor grupă.

La data cererii îndeplinea cumulativ cele două condiții de vârstă standard redusă și de stagiu complet de cotizare realizat (Legea 263/2010) de 35 ani.

I s-a stabilit dreptul la pensie pentru limită de vârstă cu data de 1 martie 2024.

Dacă aceeași persoană sau coleg de muncă ar depune cererea cu 1 septembrie 2024, nu va îndeplini condițiile pentru a obține o pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, chiar dacă condiția de vârstă standard redusă va fi îndeplinită.

Nu va avea îndeplinite condițiile prevăzute de art. 48, alin. 1 din Legea 360/2023. Nu va avea realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 35 ani.

Această condiție o realizează peste 3 ani, 10 luni, 8 zile, când va avea,deja, vârsta standard realizată.

Pensii 2024: calcul comparativ condiții de stagiu. Legea din 2010 vs legea din 2023

Grupa/condiții – Legea 263/2010 (femeie) / Legea 360/2023 (femeie) – Legea 263/2010 (bărbat) / Legea 360/2023 (bărbat)

Grupa 2: 18 ani, 3 luni. 29 zile / 18 ani, 3 luni, 29 zile – 10 ani , 8 luni, 15 zile / 10 ani , 8 luni, 15 zile
Condiții deosebite: 1 an, 1 lună, 7  zile / 1 an, 1 lună, 7 zile –  – / –
Condiții normale: 6 ani, 2 luni, 24 zile / 6 ani, 2 luni, 24 zile – 20 ani, 5 luni, 7 zile/ 20 ani, 5 luni, 7 zile
Armata: – / -; 1 an, 4 luni , 8 zile/ 1 an, 4 luni , 8 zile
Facultate: 4 ani /  4 ani – -/-
Spor grupă: 4 ani, 10 luni / 4 ani, 10 luni – 2 ani, 6 luni / 2 ani, 6 luni
Total stagiu realizat din care: 34 ani, 6 luni / 34 ani, 6 luni – 35 ani/ 35 ani
Total stagiu contributiv: 25 ani, 8 luni / 25 ani, 8 luni – 31 ani, 1 lună, 22 zile / 31 ani,  1 lună, 22 zile
Total stagiu necontributiv: 8 ani, 10 luni / 4 ani, 10 luni – 3 ani, 10 luni, 8 zile / 3 ani, 10 luni, 8 zile
Pensii 2024: calcul comparativ condiții de stagiu. Legea din 2010 vs legea din 2023
Grupa/condiții – Legea 263/2010 (femeie) / Legea 360/2023 (femeie) – Legea 263/2010 (bărbat) / Legea 360/2023 (bărbat)

Vârsta standard: 62 ani, 10 luni/ 62 ani, 10 luni (femeie) – 65 ani / 65 ani (bărbat)
Reducerea vârstei standard: 6 ani, 4 luni/ 6 ani, 4 luni – 3 ani, 4 luni / 3 ani, 4 luni
Vârsta standard redusă: 58 ani, 6 luni, 23 zile / 58 ani, 6 luni, 23 zile – 61 ani, 8 luni / 61 ani, 8 luni
Stagiu complet de cotizare: 34 ani, 6 luni / 34 ani, 6 luni – 35 ani / 35 ani
Data nașterii: 28 ianuarie 1966 / 1 februarie 1966 – 12 iunie 1962-/ 12 iunie 1962
Cerere pensie limită de vârstă: 1 august 2024 după 1 septembrie 2024 / 1 martie 2024- după 1 septembrie 2024
Pensie limită de vârstă acordată cu 1 august 2024: îndeplinește condiția de stagiu contributiv doar în 1 iulie 2029, dată la care are deja vârsta standard
Pensie limită de vârstă acordată cu 13 februarie 2024: îndeplinește condiția de stagiu contributiv doar în  decembrie 2027 , dată la care are deja vârsta standard
Pensii 2024: alte categorii dezavantajate
Persoanele prevăzute la art. 52, alineatul 2 din Legea 360/2023 care au realizat un stagiu de cotizare contributiv, în condiţii de handicap, beneficiază de:

reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5
în funcţie de gradul de handicap, dovedit cu certificat de încadrare în grad şi tip de handicap cu valabilitate permanentă
în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Însă la calculul stagiului de cotizare contributiv nu se iau în considerare. Nici perioadele de asigurare voluntară în baza unui contract de asigurare, potrivit analizei citate.

Pensii 2024: contracte de asigurare voluntară cu casa de pensii
Sunt cazuri de persoane care au încheiat contracte de asigurare voluntară cu Casele Teritoriale de Pensii (CTP), pentru a îndeplini conditia de stagiu minim sau  complet de cotizare, conform Anexei 5 din lege.

Este vorba despre persoane care știu că pot beneficia, conform Legii 263/2023, de pensie pentru limită de vârstă sau limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.

După intrarea în vigoare a Legii 360/2023, unele din aceste persoane vor constata că acea plată nu îi ajută.

Având în vedere prevederile noii legi, nu vor realiza condiția de stagiu de cotizare contributiv.

La data încheierii contractelor facultative, au ținut cont, conform Legii 263/2010, de toate perioadele ce constituiau stagiul de cotizare realizat (armată, facultate, spor de grupă etc).

Pensii 2024: cele mai afectate categorii de persoane

Cele mai afectate categorii de persoane vor fi cele care:

au lucrat în condiții de muncă deosebite, speciale, grupa 1, 2
condiții de handicap, zona de radiații
Pentru acestea, a scăzut numărul anilor de reducere a vârstelor standard.

De asemenea, sunt și în imposibilitatea de a atinge stagiul de cotizare contributiv prevăzut în Anexa 5 la Legea 360/2023, înainte de vârsta standard.

Sunt persoane a căror sănătate s-a degradat ca urmare a condițiilor nocive în care au lucrat. Acestea nu pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, în aceleași condiții ca alți colegi, pensionati conform Legii 263/2010.

Pensii 2024: efecte ale situațiilor din noua lege

Ar putea crește numărul persoanelor care nu vor beneficia de pensie de limită de vârstă ca urmare a realizării stagiului minim.

Cei 15 ani prevăzuți de Legea 360/2023 înseamnă ani contributitivi, fără perioadele de armată, facultate, pensie de invaliditate, șomaj – anterior datei de 1 aprilie 2001 sau contract în perioada 1 aprilie 2001 – 1 aprilie 2006 etc.

Efectul va fi creșterea numărului de persoane asistate social sau a celor fără venit și neasigurat în sistemul de asigurări de sănătate.

Noua lege ar putea genera alte litigii, în care vor fi parte casele teritoriale de pensii, pentru eliminarea inechităților.

Acestea persistă sub o altă formă, chiar dacă s-a pus accent pe principiul contributivității și al stimulării oamenilor de a rămâne în câmpul muncii până la vârsta de 70 de ani.

O încălcare a principiului contributivității se regăsește în situația în care pentru grupele de muncă s-a platit CAS diferențiat de către angajator. Iar unele persoane care au lucrat un număr de ani în astfel de condiții nu pot beneficia de o reducere a vârstei standard.

Situația este similară și în cazul pensiilor de urmași, atunci când susținătorul decedat îndeplinea, la data decesului, condițiile de vârstă standard, respectiv vârstă standard redusă.

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Eveniment

Lângă noi: Plan Roșu de intervenție la un centru de recuperare neuropsihiatrică, la Suceava. Aproape 150 de persoane, evacuate

Publicat

Publicitate

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiaza, la acoperișul unei anexe ale Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică.

Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, maior Alin Găleată, a precizat că la fața locului intervin pompierii militari și civili pentru localizarea și lichidarea incendiului.

El a spus că apelul la 112 a fost efectuat în jurul orei 17:00, când s-a anunțat izbucnirea incendiului, informează newsbucovina.ro.

Deoarece Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică avea cazați 136 de beneficiari, pentru gestionarea optimă a misiunii, Inspectoratul pentru situații de urgență a declanșat Planul Roșu de Intervenție.

Astfel, spre locul intervenției au fost alocate, gradual, cinci autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o ambulanță SMURD, două ATPVM (autospecială de transport personal și victime multiple) și un microbuz de transport persoane. În sprijn, au fost trimise patru autospeciale de la SVSU Cornu Luncii (2), Mălini și Slatina și două echipaje SAJ.

De asemenea, au fost solicitate și câte un microbuz și un ATPVM de la ISU Botoșani și ISU Neamt.

Publicitate

La fața locului au ajuns, primele, echipajele pompierilor militari suceveni, care au localizat și lichidat incendiul, astfel că Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat, iar forțele solicitate în sprijin de la inspectoratele pentru situații de urgență învecinate au fost întoarse din drum. Flăcările s-au manifestat la astereala acoperișului de deasupra intrării secundare a unui spațiu de cazare pentru beneficiari.

Intervenția promptă a pompierilor militari a împiedicat propagarea incendiului la întregul corp al clădirii. Astfel, au fost afectați aproximativ 30 de metri pătrați de astereală din lemn, iar clădirea a fost inundată cu fum.

Concomitent cu lichidarea incendiului, fumul a fost evacuat cu ajutorul ventilatoarelor specializate, dar și natural, prin deschiderea ușilor și ferestrelor.

Publicitate

Cele 136 de persoane cazate au fost evacuate în siguranță de către personalul angajat al centrului, până la sosirea pompierilor.

După finalizarea acestor operațiuni, beneficiarii se vor putea întoarce în spațiile de cazare.

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, prin efect termic, din cauza fumatului în locuri nepermise.

Citeste mai mult

Educație

Elevii români au obţinut două medalii de bronz şi o menţiune la Olimpiada Internaţională de Biologie

Publicat

Publicitate

Elevii români au obţinut două medalii de bronz şi o menţiune la cea de-a 35-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Biologie, care se desfăşoară, în perioada 6 – 14 iulie, la Astana, în Kazahstan.

Potrivit Ministerului Educaţiei, România a fost reprezentată de: Teodor Cârloanţă, clasa a XII-a la Colegiul Naţional “Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, medalie de bronz; Ioana-Noemi Munteanu, clasa a XI-a la Colegiul Naţional ”Vasile Alecsandri” Bacău, medalie de bronz; Ionuţ Dumitru Adrian Găvănescu, clasa a XII-a la Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, menţiune; Mihai Manta, clasa a XII-a la “Colegiul Naţional I. L. Caragiale”, Ploieşti, diplomă de participare.

Pregătirea lotului pentru nivelul înalt al competiţiei a inclus sesiuni intensive de studiu teoretic, lucrări practice şi simulări de examene, sub îndrumarea cadrelor didactice de la Facultatea de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi al Ministerului Educaţiei.

”Felicitări tuturor”, au transmis reprezentanţii ministerului pe Facebook. AGERPRES

Citeste mai mult

Eveniment

O femeie de 44 de ani, din Știubieni, parcă a intrat în pământ. Dacă aveți informații, sunați la 112

Publicat

Publicitate

Sâmbătă, polițiștii botoșăneni au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie 44 de ani, satul Negreni, comuna Știubieni a plecat de la domiciliu la data de 12 iulie 2024 fără a mai reveni până în prezent.

PÂRVU LUCIA-IONELA are următoarele semnalmente: 1,60 metri înălțime, aproximativ 40-45 kg, păr brunet, lung, ten măsliniu, sprâncene pronunțate.

Vestimentația: tricou culoare verde, pantaloni de culoare închisă, încălțăminte sport de culoare albă.

Rugăm cetățenii care dețin informații cu privire la această persoană să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție!

Citeste mai mult

Eveniment

FOTO&VIDEO: Sfânta Liturghie Baptismală, la Icușeni Vale. Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul l-a botezat pe Rafail, fiul părintelui Dumitru Anușca

Publicat

Publicitate

Puține sunt momentele cu adevărat strălucitoare din viața unui om, mai cu seamă a unui creștin care trăiește în fiecare clipă după legea lui Dumnezeu, zidind în sufletul său și a altora credința, bunătatea, iertarea, iubirea. Un moment cu adevărat înălțător, cu adevărat memorabil și cu adevărat divin a trăit, sâmbătă, întreaga comunitate din Icușeni Vale, comuna Vorona, județul Botoșani. În mijlocul credincioșilor a poposit Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie baptismală, în cadrul căreia RAFAIL, fiul părintelui Dumitru Anușca, a primit Taina Sfântă a Botezului.

Rafail înseamnă „povățuitor dumnezeiesc” și misiunea cu care a venit în această lume este încă o mare taină a lui Dumnezeu. Dar chiar și așa micuț a reușit să strângă împreună un sobor impresionant de preoți și diaconi, printre aceștia regăsindu-se ieromonahi din județul Iași, zeci de enoriași din localitatea Icușeni Vale și din împrejurimi, prieteni, ctitori, cu toții devenind un glas prin care s-a cerut de la Dumnezeu să pogoare binecuvântări alese asupra pruncului Rafail și a tuturor celor prezenți.

Răspunsurile la strană au fost oferite de membri ai Corului „Chivotul” de la Catedrala Mitropolitană din Iași, despre care se știe că se primenește an de an cu cele mai bune voci care știu să înalțe frumusețea muzicii psaltice. Din acest minunat cor a făcut parte, în perioada studiilor teologice și părintele Dumitru Anușca, care nu a renunțat la practica cântării la strană și, de multe ori, la hramurilor bisericilor unde este invitat înfrumusețează slujba cu vocea sa.

Mihai și Anișoara, nașii pruncului Rafail, au venit tocmai din Dublin pentru botezul finului, aflându-se pentru a doua oară într-o Sfântă liturghie baptismală. Familia lor frumoasă, care numără cinci copilași, este un exemplu de viețuire creștină.

Prezența ierarhului, Taina Sfântului Botez,  cu emoția de neuitat pe care poartă intrinsec, ecteniile de la strană, toate la un loc i-au făcut pe credincioși să simtă că au inima în Rai.

După Taina Sfântului Botez și împărtășirea preoților, la care a luat parte și pruncul Rafail, la prima sa întâlnire cu Sfântul Potir, a urmat un moment solemn, de neuitat. Osteneala preotului paroh al Bisericii Sfântul Ilie Tesviteanul din Icușeni Vale, pr. Dumitru ANușca și aportul deosebit adus de fostul paroh, pr. Daniel Budeanu, care a primit între timp misiunea de a sluji la Orășeni Vale din 2020, au fost răsplătite de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul cu rangul onorific de iconom stavrofor, care se conferă preoților cu o activitate pastorală excepțională de către episcop. Iconomul stavrofor poartă ca semn distinctiv cruce pectorală, brâu roşu, iar la serviciile religioase, bederniţă.

Publicitate

Ierarhul prezent a înmânat două distincții deosebit de onorante unor familii care au avutun aport financiar substanțial la Biserica din Icușeni Vale. Membrii celor două familii au primit cu emoție din mâna PS Nichifor. Soții Dumitru Simion Binghiac (epitropul bisericii) si Adina Georgiana  au primit „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” și Chelariu Cristi și Anca au primit distincția de vrednicie „Crucea Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”.

Printre cei recompensați de ierarhul prezent la evenimentul memorabil s-a aflat și preoteasa Alexandra Anușca care își susține soțul la fiecare pas. Printre activitățile de la biserică, care nu sunt puține, creșterea Nectariei și mai nou a lui Rafail, prezbitera Alexandra a terminat cu brio și un master în Litere.

După Sfânta Liturghie a urmat sfințirea lucrărilor care s-au făcut la casa parohială și o agapă frățească.

Publicitate

 

 

 

 

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Știri Romania24.ro

Publicitate

Trending