Connect with us

Actualitate

Cât costă școala de șoferi în 2023. Condiții pentru obținerea permisului de conducere. Acte necesare, categorii, probe de examen

Publicat

Școala de șoferi 2023: Persoanele care doresc să obțină permisul în 2023 trebuie să îndeplinească anumite condiții. Dincolo de cunoștințele acumulate pe parcursul orelor de pregătire, trebuie să fie apte din punct de vedere medical și psihologic, informează alba24.ro.

Potrivit legislației în vigoare, permisul de conducere pentru categoria B (autoturisme) se poate obține de la 18 ani. Școala de șoferi poate fi făcută însă și înainte cu trei luni de împlinirea acestei vârste. Tot de la 18 ani se poate obține permis de conducere pentru categoriile C și CE.

Vârsta minimă de 21 de ani este pentru categoriile D și DE (cu certificat de competență profesională).

Permis auto la 16 ani

Permisul de conducere se poate obține și de la 16 ani, pentru anumite categorii de autovehicule:

 • mopede (categoria AM) – vehiculele cu 2 sau 3 roți, cu motor cu ardere internă sau electric, ce pot circula cu viteză maximă de 25-45 km/h, cu o capacitate maximă de 50 cm³; scutere/ ATV-uri, unele motociclete
 • motociclete ușoare (A1) – cilindree de cel mult 125 cm³, putere maximă de 11kw/15 cai putere); raport putere/greutate de 0,1 kw/kg; tricicluri cu motor cu putere maximă de 15 kw/ 20 cai putere
 • cvadricicluri/autovehicule pe patru roți (categoria B1) – cu motoare cu ardere internă sau motoare electrice, masă proprie între 400-550 kg, putere maximă 15kw/20 cai putere

Pentru acești candidați minori, este nevoie de acordul părinților. Școala de șoferi se poate începe de la 15 ani și 9 luni. Și acești candidați trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute pentru alte categorii și trebuie să dea examen.

Cât costă școala de șoferi în 2023

Tarifele pentru cei care doresc să facă școala de șoferi în 2023 variază în funcție de localitate, modelul/tipul mașinii/autovehiculului, cutia de viteze (manuală/automată) sau școala de șoferi.

Prețurile variază între 1.500 de lei și 2.500 de lei sau chiar până la 2.900/3.000 lei (acest ultim nivel de tarif,  mai ales pentru cutie automată sau categoria CE). Față de acum trei ani, tarifele au crescut cu 300-500 lei.

Majoritatea instructorilor sau școlilor de șoferi oferă posibilitatea achitării în rate. De asemenea, oferă sprijin pentru întocmirea dosarului pentru examen și alte facilități (carte legislație rutieră etc).

Cursanții pot opta și pentru ședințe suplimentare: prețul este de 150-200 de lei pentru cel puțin 100 de minute. În unele cazuri, școlile percep și taxă închiriere auto (pentru ziua examenului), care este în jur de 250 de lei.

Condiții generale:

 • Pregătire teoretică: cel puțin 24 de ore (în funcție de categorie) – cursuri de teorie (legislație rutieră/legislație specifică, conducere preventivă și ecologică, cunoașterea și înțelegerea autovehiculului)
 • Pregătire practică: cel puțin 3 săptămâni/ 30 ore conducere/ 15 ședințe conducere/traseu (în funcție de categorie); program stabilit în prealabil de către cursant împreună cu instructorul auto

Dosarul de examen pentru permis auto 2023

Potrivit Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DRGPIV), dosarul de examen pentru obținerea permisului de conducere trebuie să conțină:

 • cerere tip
 • fișa de școlarizare – valabilă un an de la data absolvirii cursurilor – emisă de școala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică, în care se consemnează și avizul medical
 • declarație de consimțământ privind eliberarea cazierului judiciar
 • dovada achitării contravalorii permisului de conducere – 89 lei (se poate achita prin Internet Banking, virament bancar, mandat poștal, numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018, beneficiar RA-APPS, CEC BANK și rețeaua de Stații de Plată SelfPay situate în supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universități; pe documentul de plată vor fi înscrise: codul numeric personal, numele și prenumele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, suma și tipul documentului pentru care se efectuează plata)

Persoanele cu permis de conducere anulat (cu hotărâre judecătorească definitivă) trebuie să prezinte cererea tip, declarație de de consimțământ privind eliberarea cazierului judiciar, dovada achitării contravalorii permisului de conducere și trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru a conduce autovehiculele din grupa din care face parte categoria solicitată

Candidații cu vârsta între 16 și 18 ani, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1, B1, trebuie să prezinte, în plus față de toate documentele de mai sus, și declarație autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinților sau, după caz, al părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui, curatorului sau persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia se află.

Examenul pentru permis auto 2023

(sursa: OMAI 268/2010 actualizat)

Examinarea se desfăşoară prin susţinerea, succesiv, a probei teoretice şi a probei practice, în zile diferite.

Pentru susţinerea probei teoretice se utilizează aplicaţia informatică realizată şi gestionată de către D.R.P.C.I.V.

Înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare şi susţinerea probelor de examen sunt condiţionate de prezentarea documentului/documentelor care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, în original, şi a dosarului de examinare.

Întrebările pe baza cărora se susţine proba teoretică şi răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaborează şi se administrează de către D.R.P.C.I.V. în mod unitar la nivelul întregii ţări, prin intermediul unei aplicaţii informatice. Candidaţii îşi pot verifica cunoştinţele teoretice printr-o aplicaţie pusă la dispoziţia publicului de către D.R.P.C.I.V, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluţionarea testului propriu-zis.

Testul este generat de sistemul informatic, fiecare întrebare prezentând 3 variante de răspuns. Întrebările pot avea unul, două sau trei răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afişată în ordinea apariţiei acestora sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor.

Testul la proba teoretică (sala)

Proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:

 • pentru categoriile AM, A1, A2 şi A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 minute; se declară „admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări
 • pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb şi Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 de minute; pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări; la 5 răspunsuri greșite, proba se oprește automat
 • pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 15 minute; se declară „admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 9 întrebări

Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoştinţa candidatului în mod direct, prin afişarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general şi a calificativului final. Pe ecran este afişat şi contorul de timp.

În timpul desfăşurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.

Cu ocazia susţinerii probei teoretice candidaţilor le este interzis:

 • să folosească o altă limbă decât cea menţionată în cererea-tip
 • să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video sau orice alte obiecte
 • să poarte discuţii cu alţi candidaţi
 • să se prezinte la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora
 • să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi.

Candidaţii declaraţi ”respins” la proba practică pot fi programaţi pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare şi prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată.

Candidaţii care nu s-au prezentat la proba practică pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică şi practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare.

În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică şi practică, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

Proba practică (traseul)

Proba practică se susține pe autovehiculele din categoria pentru care se solicită obținerea permisului de conducere. Sunt dotate cu dublă comandă și au pe caseta ”școală” mențiunea ”examen”.

Proba practică se susţine:

 • numai în poligon, pentru autovehiculele din categoria AM
 • în poligon şi pe traseu (în aceeași zi), pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 şi A
 • numai pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv.

Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A1, A2, A, B1, B şi BE şi de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii, iar distanţa parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregătirea autovehiculului, verificarea tehnică a autovehiculului privind siguranţa circulaţiei, manevrele speciale şi anunţarea rezultatului probei.

Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte de penalizare în timpul prevăzut este declarat admis la proba practică.

La susţinerea probei practice în traseu pentru categoriile A1, A2 şi A, candidatul va conduce însoţit, pe acelaşi autovehicul, de un instructor din cadrul şcolii de conducători auto.

În timpul examenului, autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi remorcile tractate vor fi încărcate, pentru a asigura respectarea condiţiilor privind masa totală minimă reală.

În cazul în care proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obţinut se efectuează menţiunea corespunzătoare

Traseele folosite la proba practică se stabilesc de către poliţia rutieră şi sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanţilor. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor şi aptitudinilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul

Candidaţii minori cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani sunt examinaţi în prezenţa unui martor, care poate fi unul dintre părinţi, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia acesta se află.

Ce verifică examinatorul la proba practică

Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:

 • evaluarea ţine cont de uşurinţa candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului şi de stăpânirea de care dă dovadă în încadrarea în trafic în deplină siguranţă. Greşelile de conducere sau comportamentul periculos care ameninţă siguranţa imediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanţi la trafic, fie că au necesitat sau nu intervenţia examinatorului, vor fi sancţionate cu acordarea calificativului „Respins”; examinatorul are libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice
 • în timpul evaluării, examinatorul acordă o atenţie deosebită comportamentului preventiv şi calm adoptat de candidaţi la volan, ţinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat şi ferm, în deplină siguranţă, în raport cu starea drumului, condiţiile meteorologice, acţiunile celorlalte vehicule şi ale celorlalţi participanţi la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va ţine seama de capacitatea de anticipare şi, după caz, de soluţionare a situaţiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor

– în plus, examinatorul evaluează candidatul cu privire la:

 • stăpânirea vehiculului, ţinând cont de următoarele: folosirea corectă a scaunului, a tetierelor şi a centurii de siguranţă; utilizarea corectă a farurilor; folosirea corectă a ambreiajului, a schimbătorului de viteze, a acceleraţiei, a frânei şi menţinerea direcţiei, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1E şi DE; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruşte, numai pentru categoriile D1, D, D1E, DE, Tb şi Tv
 • conducerea judicioasă şi cu grijă pentru mediul înconjurător, ţinând cont de turaţia motorului, de treptele de viteză, de frână şi de acceleraţie, numai pentru categoriile BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE şi Tr;
 • capacitatea de observaţie: observaţia panoramică, folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanţă mare, medie şi mică
 • prioritate/cedarea trecerii: acordarea priorităţii în intersecţii şi joncţiuni, cedarea trecerii în celelalte situaţii, precum schimbarea direcţiei de mers sau a benzii de circulaţie ori executarea manevrelor particulare
 • încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulaţie, în intersecţiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcţie de tipul şi de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor
 • distanţa de siguranţă: menţinerea unei distanţe adecvate în faţă şi în spate, menţinerea unei distanţe adecvate faţă de ceilalţi participanţi la trafic
 • viteză: respectarea limitelor maxime de viteză; adaptarea vitezei la condiţiile meteorologice şi de circulaţie şi, dacă este cazul, la limitele maxime de viteză, menţinerea unei viteze care să permită oprirea la distanţă vizibilă şi în siguranţă; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeaşi categorie
 • comportamentul corect la semafoare, respectarea indicaţiilor poliţiştilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificaţiei marcajelor rutiere
 • semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare şi corecte; reacţia corectă la toate semnalele date de ceilalţi participanţi la trafic
 • frânare şi oprire; încetinire la timp, frânare şi oprire în funcţie de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor posibilităţi de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D şi DE.

Urmăriți Botosani24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Botosani24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Eveniment

CALENDAR ORTODOX 2023: Sfântul Cuvios Efrem Sirul

Publicat

Acesta era de neam sirian şi fapta cea bună din pruncie alegând-o, se păzea pe sine pururea de vorbirile vătămătoare a celor de o vârstă cu dânsul şi citea neîncetat mai ales Sfinta Scriptură în care afla toată adâncimea şi dulceaţa cuvântului dumnezeiesc.

În toată viaţa sa a avut prietene fapta bună şi sârguinţa în osteneli, căci mult iubea postul, privegherea, culcarea pe jos, blândeţea, necâştigarea şi smerita cugetare. Având aprins în inima focul umilinţei, era pururea însoţit de lacrimi şi suspinuri, pe care mai limpede le va afla cineva în scrierile sale. Iar Domnul voind ca oamenii să se folosească de plăcutul Său, trimitea la dânsul pe cei ce însetau de cuvânt, dar şi pe cei ce petreceau în neştiinţa păcatului, iar dânsul se făcea tuturor izvor necurmat care potolea setea tuturor.

Odată, a fost văzută o mulţime de îngeri pogorându-se de sus şi având în mâini o carte, scrisă înăuntrul şi în afară, şi se sfătuiau cine ar fi putut lua cartea. Unii dintr-înşii puneau înainte pe sfântul Efrem, alţii pe altul dintre ceia câţi se săvârşeau în viaţă cucernică şi înţeleaptă în acea vreme. Iar la urmă toţi se învoiră şi cuviosului Efrem îi încredinţară cartea. Iar dintr-acea vreme, atât de covârşitoare i-au fost curgerile cuvântului, încât nici limba nu putea sluji din destul grăbniciei noimelor, încât chiar el zise odată către Dumnezeu:

– Stăvileşte, o, Stăpâne, valurile darului Tău.

Cuvintele le întrerupea numai cu rugăciunea, iar pe aceasta cu lacrimile. Nopţile apucându-l priveghind, lumina iarăşi îl găsea treaz, fiindcă se temea să nu fie răpit de stăpânitorul întunericului, se dădea somnului numai puţin, pentru a-şi ţine trupul. Cenuşa ca pâinea o mânca, băutura cu plângere o amesteca, iar de laude se ferea foarte mult, mustrând pe cei ce îndrăzneau să-i spună cuvinte de laudă. În anul 373, simţindu-şi aproape plecarea din lumea aceasta, cu groaznică certare porunci:

– Să nu cântaţi la moarte pe Efrem, să nu-i faceţi cuvânt de laudă, să nu- îngropaţi cu haine de mult preţ, nu puneţi deosebi trupului meu mormânt, căci am făgăduit lui Dumnezeu a mă sălăşlui împreună cu cei străini, căci străin sunt eu şi nemernic ca toţi părinţii mei.

Cuviosul părinte este cel mai cald şi adânc apostol al pocăinţei şi iscusit povăţuitor tuturor celor ce voiesc a se îndeletnici cu şederea plină de umiliţă înaintea lui Dumnezeu, însă scrierile sale bogate şi glasul Bisericii pot plini mai bine înfăţişarea chipului său decât puţinele cuvinte de aici.

Citeste mai mult

Eveniment

FOTO: Incendiu la Vorona! Un bărbat și-a pierdut viața

Publicat

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, din localitatea Vorona, și-a pierdut viața în urma unui incendiu produs în camera unde locuia.

S-a întâmplat în această după-amiază. Alarma a fost dată de vecinii care au observat că iese fum din interiorul casei.
La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vorona.
Aceștia au constatat că ardeau bunurile dintr-o cameră și din hol.
Întrucât existau informații că proprietarul nu a reușit să iasă din interior, pompierii au început căutările concomitent cu acțiunea de stingere. Din nefericire, bărbatul a fost găsit decedat, în cameră.
Cel mai probabil probabil, evenimentul a fost generat de jarul căzut din sobă pe materiale combustibile.
Pentru prevenirea unor astfel de tragedii, ISU Botoșani vă recomandă:
– nu introduceți în sobă lemne cu lungimea mai mare decât vatra focarului;
– nu lăsați ușa sobei deschisă;
– nu supraîncălziți soba;
– montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil a mijlocului de încălzire, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 metri;
– nu puneți haine la uscat pe sobe sau în imediata lor apropiere;
– nu lăsați sobele și alte mijloace de încălzire nesupravegheate pe timpul funcţionării;
– stingeți focul pe timpul nopții;
– nu lăsați, niciodată, copiii singuri în casă, mai ales într-o încăpere unde este în funcțiune un mijloc de încălzire.

Citeste mai mult

Educație

PROIECT: Anul şcolar 2023 – 2024 va începe pe 11 septembrie şi va avea cinci module

Publicat

Anul şcolar 2023 – 2024 va începe pe 11 septembrie şi va avea 36 de săptămâni cuprinse în cinci module, urmând să se încheie pe 21 iunie, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Educaţiei pus în consultare publică.

Programele “Şcoala altfel” şi “Săptămâna Verde” ar urma să se desfăşoare, la decizia unităţilor de învăţământ, în perioada 11 septembrie 2023 – 12 aprilie 2024.

Se propune ca anul şcolar 2023 – 2024 să fie structurat astfel:

* cursuri de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023 şi vacanţă de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;

* cursuri de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023, apoi vacanţă de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

* cursuri de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia Inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ, urmate de o săptămână de vacantă, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024;

* cursuri de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, după cum decid Inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 12 aprilie 2024, iar apoi vacanţă de sâmbătă, 13 aprilie 2024, până duminică, 21 aprilie 2024;

* cursuri de luni, 22 aprilie 2024, până vineri, 21 iunie 2024, urmate de vacanţă de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

În ziua de 5 octombrie, Ziua internaţională a educaţiei, şi în zilele nelucrătoare şi de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri, prevede proiectul.

“În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4183/2022, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare”, se menţionează în proiect.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, Inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar.

Propunerile şi sugestiile cu privire la proiectul de act normativ pot fi trimise până la data de 10 februarie, pe adresa de e-mail: mihaela.alexandru@edu.gov.ro. AGERPRES

Citeste mai mult

Eveniment

Lângă noi: Un șofer a derapat la Suceava și a ajuns cu mașina în poziție verticală rezemată de un copac

Publicat

Un șofer care nu a adaptat viteza la condițiile de drum a derapat, joi, pe DN 17, în afara localității Frasin și a ajuns cu mașina în poziție verticală rezemată de un copac, relatează newsbucovina.ro.

Potrivit primelor date ale anchetei, șoferul, un bărbat din Câmpulung Moldovenesc, circula singur în mașina personală, și a derapat pe DN 17 din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum și a ieșit în afara părții carosabile.

În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale, iar șoferul nu a suferit leziuni.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate